All
Submit your 3D Model

3D Forever Models

  • 30 free forever 3d model(s)
  • available in 3DS, C4D, DAE, FBX, MESH, OBJ, or SLDPRT format
"EDF soldier"
ADVERTISMENT

Duke Nukem Forever
.3ds, .obj, .c4d, .sldprt
forrest... ⋅ 5,539
Kid
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 9,302
EDF soldier
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 3,289
Duke Throne
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 10,191
Kid
.mesh
x-n-a ⋅ 2,651
EDF soldier
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 6,731
EDF soldier
.mesh
x-n-a ⋅ 1,316
Pig Cop
.mesh
x-n-a ⋅ 715
Host
.mesh
x-n-a ⋅ 681
General Graves
.mesh
x-n-a ⋅ 302
Enforcer
.mesh
x-n-a ⋅ 417
EDF soldier
.mesh
x-n-a ⋅ 757
Duke Nukem
.mesh
x-n-a ⋅ 955
Battlelord
.mesh
x-n-a ⋅ 1,345
Assault Trooper
.mesh
x-n-a ⋅ 601
Assault Commander
.mesh
x-n-a ⋅ 233
Duke Throne
.mesh
x-n-a ⋅ 1,899
Pig Cop
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 1,383
Host
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 1,455
General Graves
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 693
Enforcer
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 1,500
Battlelord
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 3,064
Assault Trooper
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 1,078
Assault Commander
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 587
Duke Nukem
.obj, .dae
3dregen... ⋅ 1,478
« Previous1Next »